Okrasné keře O - Ž

PEROVSKIE LEBEDOLISTÁ (Perovskia atriplicifolia)

Stručný popis
středně vysoký keř s nápadnými bělavě plstnatými letorosty, listy kopinaté s výraznými laloky,  po obou stranách plstnaté později lysé
Stanoviště
přímé slunce
Půda
propustná, hlinitopísčitá
Zálivka
mírná
Výška (m)
0,8 – 1,2
Květy
modrofialové, VII. – VIII.
Plody
tvrdka
Řez
Každoroční hluboký jarní řez.

 

 

 

PUSTORYL (Philadelphus sp.)

Stručný popis
slabě rostoucí opadavý keř s nádhernými nevonnými bílými květy
doba výsadby: v květináči celou vegetační sezónu
Stanoviště
plné slunce
Půda
propustná, hlinitá až hlinitopísčitá
Zálivka
střední
Výška (m)
1,5 – 2
Květy
bílé, V. – VI.
Plod
tobolka

 

 

 

TAVOLA KALINOLISTÁ (Physocarpus opulifolius)

Stručný popis
opadavý obloukovitě rozkladitý, hustě větvený keř se střídavými, laločnatými, žlutě později bronzovožlutě zbarvenými listy
doba výsadby: v květináči celou vegetační sezónu
Stanoviště
plné slunce – polostín
Půda
propustná, vysýchavá, půdní reakce mírně kyselá až mírně zásaditá
Zálivka
nízká
Výška (m)
1,5 – 2
Květy
bílé, III. – IV.
Plody
tobolka
Řez
z jara na podporu růstu a větvení, tvarovací na konci července

 

 

 

TIS ČERVENÝ (Taxus baccata)

Stručný popis 
stálezelená jehličina snášející velký stín i slunečné polohy, celá rostlina, mimo dužnatou červenou část obalující semeno, je jedovatá, po zmlazovacím řezu velmi ochotně obráží
doba výsadby: v květináči celou vegetační sezónu
Stanoviště
plné slunce – stín
Půda
živná, dostatečně vlhká, hlinitopísčitá až hlinitá, bohatá vápníkem
Zálivka
střední
Výška (m)
3 – 5 – 7
Řez
pouze suché a zlomené části rostliny, zmlazovací řez
Odolnost k mrazům
odolný
Vytrvalost
vytrvalý

 

 

 

VRBA JÍVA (Salix caprea)

Stručný popis
velmi ceněný domácí, medonosný,  vzpřímený keř se střídavými řapíkatými oválnými až elyptickými listy, který se nechá velmi dobře tvarovat řezem, pro výsadbu cennější rostliny samčí
 doba výsadby: v květináči celou vegetační sezónu
Stanoviště
plné plné slunce
Půda
propustná, hlinitá až hlinitopísčitá
Zálivka
nízká – střední
Výška (m)
10
Květy
samčí jehnědy žluté, samičí zelenavé, III.
Řez
jarní řez suchých nadzemních částí

 

 

 

ZIMOSTRÁZ VŽDYZELENÝ (Buxus sempervirens)

Stručný popis 
hustě olistěný stálezelený keř se vstřícně postavenými malými přisedlými listy, odolný suchu i mrazům, velmi vhodný k tvarování
doba výsadby: v květináči celou vegetační sezónu
Stanoviště
plné slunce – polostín
Půda
propustná, suchá až čerstvě vlhká
Zálivka
nízká – střední
Výška (m)
1 – 2,5
Květy
III. – IV.
Plody
tobolka
Řez
Z jara na podporu růstu a větvení, tvarovací na konci července.

 

 

 

ZLATICE PROSTŘEDNÍ (Forsythia x intermedia)

Stručný popis 
bohatě větvený na jaře kvetoucí keř žlutými květy, list ohraničeny žlutozeleným lemem, větvička bradavičnatá, dutá se zbytky vatovité dřeně i přihrádek
doba výsadby: v květináči celou vegetační sezónu
Stanoviště
plné slunce
Půda
propustná, čerstvě vlhká, hlinitá až hlinitopísčitá
Zálivka
střední
Výška (m)
1,5
Květy
žluté, III. – IV.
Plody
tobolka
Řez
po odkvětu, nejlepší násada na letorostech vyrůstajících z 3letého dřeva