Ovocné stromy

Českou krajinu bez ovocných stromů si asi málokdo dokáže představit. Díky ovocným stromům, počínaje těmi na naších zahrádkách a dále díky sadům, stromořadím, remízkům apod. dochází ke sjednocení a dotváření naši krajiny. Není to tak dávno, kdy se naše ovoce vyváželo do cizích zemí a bylo hojně žádáno a ceněno. Dnes se k nám ovoce převážně dováží a to i v případě, že máme u nás k pěstování příhodné klimatické a stanovištní podmínky. Když takový strom sázíme, už při výsadbě se těšíme na dary své práce a jako bychom stále strom povytahovali s toužebným očekáváním těch nejkrásnějších plodů. Při pohledu na rozkvetlý ovocný strom, určitě mnozí z Vás cítí tu nádhernou sílu, která září daleko do okolí. Včelky a ostatní hmyz to moc dobře ví, jen my tu krásu z důvodu samozřejmosti přehlížíme.

Je třeba si plně uvědomit tu skutečnost, že ovoce, vypěstované v naši zemi a nejlépe přímo námi a na naší zahrádce, je tou nejzdravější potravinou, která existuje.

 

JABLONĚ          HRUŠNĚ           SLIVONĚ           TŘEŠNĚ           VIŠNĚ          KAŠTANOVNÍK SETÝ          KIWI