Vznik

Prvním krokem byla vize přeměny stávajícího prostoru. Po celkovém zvážení potřeb a požadavků vznikl návrh, který se svým uspořádáním přibližuje do období pobytu jezuitů a svou funkcí splňuje  požadavky na něj v současné době kladené. Návrh bylinkové zahrady zhotovil Ateliér Krejčiříkovi z Valtic a realizace bylinkové zahrady proběhla v roce 2012. Na hlavních stavebních pracích se podílely stavební firmy a drobnější stavební práce s výsadbou rostlin jsme si prováděli postupně svépomocí.

Bylinková zahrada Josefa Kamela byla slavnostně otevřena 14. 5. 2013 za přítomnosti široké veřejnosti  a také klientů zdejšího Domova svatého Josefa, pro něž je určena prvořadě.

Uspořádání zahrady je navrženo s ohledem na potřeby zahradníků (zázemí, skleníky, pěstební plochy), potřeby klientů (rehabilitační prostory, relaxační zóny, bezbariérový přístup), potřeby běžných návštěvníků (rostliny na prodej, místa pro posezení, ukázková tematická osázení apod.)

V zahradě samotné je prostor pro klidné posezení, rozjímání, ale i studium rostlin, které zde voní od jara až do pozdního podzimu. Nákup vybrané rostliny je samozřejmostí.

V roce 2015 přikoupil majitel (Oblastní charita Červený Kostelec) nevelký pozemek přiléhající k nově zrekonstruované budově bývalého pivovaru a bylinkové zahradě. Tento prostor jsme svépomocí přetvořili v Kuchyňskou zahrádku, která slouží k zásobování kuchyně pro pacienty. Otevřena a vysvěcena byla na Anenské slavnosti v červenci roku 2016.

VZNIK BYLINKOVÉ ZAHRADY

 

VZNIK KUCHYŇSKÉ ZAHRÁDKY